Oficiālās statistikas portāls
Izvēlētā organizācija: Centrālā statistikas pārvalde
Īss apraksts:
Oficiālā statistika — statistika, kas atbilst statistikas likumā noteiktajiem mērķiem un kritērijiem un ir iekļauta oficiālās statistikas programmā. Oficiālo statistiku publicē iepriekš noteiktā brīdī oficiālās statistikas portālā vai pārejas periodā statistikas iestādes mājaslapā.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Statistikas datu lietotāji - valsts, pašvaldību, starptautisko organizāciju darbinieki, mediji, ekonomisti, sociologi, demogrāfi, banku eksperti, uzņēmēji, zinātnieki, augstskolu pasniedzēji, skolotāji, studenti, skolēni u.c.
Termiņš:
Sinhrons pakalpojums tiešsaistē.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Statistikas datu pārlūkošana
Oficiālās statistikas portālā datus var pārlūkot pēc tēmas vai izmantojot meklētāju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Oficiālās statistikas portāls
2. solis / Statistikas datu lejupielāde, API
Nepieciešamos statistikas datus iespējams lejupielādēt un atkalizmantot jebkādām vajadzībām, norādot datu avotu.
Visām oficiālās statistikas portālā publicētajām datubāzes tabulām ir iespējams izveidot piekļuvi ar lietojumprogrammas saskarni jeb API.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Oficiālās statistikas portāls