Personu sertificēšana ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvdarbu būvuzraudzībā
Izvēlētā organizācija: Latvijas Jūrniecības savienība
Īss apraksts:
Personu profesionālās kompetences (izglītības un darba pieredzes) novērtēšana reglamentētajai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona var pretendēt uz būvspeciālista sertifikātu ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, ja persona:

- ieguvusi izglītību, kas atbilst Būvniecības likumā noteiktajām prasībām;

- ne mazāk kā divus gadus pēdējo septiņu gadu laikā būvspeciālista uzraudzībā ir izpildījusi kompetences pārbaudes iestādes noteikto minimālo praktiskā darba pieredzes programmu;

- nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā, vai tai ir noņemta vai dzēsta sodāmība;

- iesnieguma iesniegšanas laikā nav saukta pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija