Personu sertificēšana ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvdarbu būvuzraudzībā
Izvēlētā organizācija: Latvijas Jūrniecības savienība
Īss apraksts:
Personu profesionālās kompetences (izglītības un darba pieredzes) novērtēšana reglamentētajai profesionālajai darbībai Latvijas Republikā ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona var pretendēt uz būvspeciālista sertifikātu ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanā, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, ja persona:

- ieguvusi izglītību, kas atbilst Būvniecības likumā noteiktajām prasībām;

- ne mazāk kā divus gadus pēdējo septiņu gadu laikā būvspeciālista uzraudzībā ir izpildījusi kompetences pārbaudes iestādes noteikto minimālo praktiskā darba pieredzes programmu;

- nav sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā, vai tai ir noņemta vai dzēsta sodāmība;

- iesnieguma iesniegšanas laikā nav saukta pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu būvniecības jomā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
1 mēnesis.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Latvijas Jūrniecības savienības Sertificēšanas centra lēmumu mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Ekonomikas ministrijā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Ekonomikas ministrijas lēmumu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Latvijas Jūrniecības savienība
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 12.04.2021