Studiju kredīta no valsts budžeta līdzekļiem apkalpošana
Izvēlētā organizācija: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Valsts izglītības attīstības aģentūra veic studiju kredītu administrēšanas funkciju, kas paredz arī aizdevumu apkalpošanu, kas studējošajiem studiju maksas segšanai piešķirti no valsts budžeta, un piedzen kredītus un kredītu procentus. Tāpat VIAA apkopo informāciju par doktora studiju programmā pilna laika studējošajiem un izmaiņām doktora studiju programmā pilna laika studējošo sarakstā, sagatavo un izsniedz kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksas grafikus; uzkrāj informāciju par kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei atmaksu, piedzen kredītam pielīdzinātās stipendijas zinātniskā grāda ieguvei pamatsummu, procentus un līgumsodu, pagarina atmaksas termiņu. Studiju un studējošā kredīta ņēmējiem ir iespēja veikt kredīta atmaksas termiņa pagarināšanu, ja kredīta ņēmējs turpina studijas, atrodas grūtniecības, dzemdību un bērna kopšanas atvaļinājumā vai ir bezdarbnieks. Iesniegumu par studiju kredīta parāda pakāpenisku atmaksu izskatīšana, parādu piedziņa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Studējošie — Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, vai fiziskas personas, kuras augstskolā ir saņēmušas kredītam pielīdzinātās stipendijas doktora grāda iegūšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajai kārtībai.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Kontaktinformācija: Rīga, Vaļņu iela 1, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 25.08.2020