Izmaksu turpināšana noslēgtajiem kredīta līgumiem studijām Latvijas augstskolās
Izvēlētā organizācija: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Atbilstoši noslēgtajam kredīta līgumam ar kredītiestādi studentam izmaksā kredītu studijām Latvijā, ja students sekmīgi turpina studijas augstskolā. Valsts izglītības attīstības aģentūra neapstiprina jaunu kredītu piešķiršanu atbilstoši MK noteikumu nr. 231 56. punktam, kas nosaka, ka MK noteikumi Nr. 220 atzīti par spēku zaudējušiem. Iepriekš noslēgto studiju un studējošo kredītu līgumu pilnīgai izpildei piemēro MK noteikumus Nr. 220.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Studējošie — Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir Latvijas Republikas nepilsoņa pase, kā arī citu Eiropas Savienības valstu pilsoņi, kuriem izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja vai termiņuzturēšanās atļauja.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Atbilstoši Administratīvā likumā noteiktajai kārtībai.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Kontaktinformācija: Rīga, Vaļņu iela 1, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 25.08.2020