Izmaksu turpināšana noslēgtajiem kredīta līgumiem studijām ārvalstīs
Izvēlētā organizācija: Valsts izglītības attīstības aģentūra
Īss apraksts:
Līdz 2020. gada 30. martam atbilstoši noslēgtajam kredīta līgumam ar banku tika izmaksāts kredīts ar valsts vārdā sniegtu galvojumu, kas sniedz iespēju studentam saņemt līdzekļus studijām ārvalstīs akreditētā augstākās izglītības iestādē. Kredītu studenti varēja saņemt gan studiju maksas segšanai, gan studenta iztikas izdevumu segšanai. Šobrīd jauni pieteikumi studiju/studējošā kredītiem studijām ārzemēs netiek pieņemti. Lai turpinātu ik semestri /ik mēnesi izmaksāt kredītus, studentam līdz kārtējā gada 1. septembrim jāiesniedz VIAA studiju progresu apliecinošs dokuments. Ja ārvalstīs studējošie nesniedz ziņas, tad VIAA līdz kārtējā gada 10. novembrim paziņo kredītiestādei, ka studējošajam ir jāuzsāk kredīta un kredīta procentu atmaksa ar kārtējā gada 1. decembri. Kredīta procentu likme ir kredītlīguma noslēgšanas gadā izsolītā kredītiestādes procentu likme eiro.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts izglītības attīstības aģentūra
Kontaktinformācija: Rīga, Vaļņu iela 1, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 25.08.2020