Izziņa profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs Latvijā nereglamentētā profesijā
Izvēlētā organizācija: Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs"
Īss apraksts:
Ja persona vēlas strādāt ārvalstīs reglamentētā profesijā, viņai ir nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana šajā valstī. Ārvalstu kompetentās iestādes VAR prasīt izziņu par Latvijā iegūto profesionālo pieredzi un izglītību. Ja šī profesija Latvijā netiek reglamentēta, tad izziņu par personas profesionālo pieredzi un tiesībām darboties šajā profesijā izsniedz Akadēmiskās informācijas centrs.

Latvijā reglamentētās profesijas ir norādītas likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu". Visas šajā likumā neietvertās profesijas ir uzskatāmas par nereglamentētajām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kuras vēlas strādāt reglemantētajās profesijās ārvalstīs, ja Latvijā šī profesija netiek reglamentēta.
Termiņš:
Izziņas sagatavošanas termiņš ir 15 dienas pēc visu dokumentu iesniegšanas.
Ja nepieciešama papildus pārbaude vai jāpieprasa papildus ziņas, pieprasīto izziņu sagatavo 30 dienu laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Lai saņemtu izziņu par profesionālo pieredzi un tiesībām strādāt Latvijā nereglamentā profesijā, persona iesniedz Akadēmiskās informācijas centrā iesniegumu. Iesniegumā norāda:

- personas vārdu un uzvārdu;
- kontaktinformāciju (adresi, tālruni, e-pasta adresi);
- nereglamentētās profesijas nosaukumu;
- institūciju, kurai paredzēts iesniegt izziņu;
- kādi dokumenti pievienoti iesniegumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene
Adrese: Dzirnavu iela 16, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +37167225155
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts prof@aic.lv
Pasts Pasts
Adrese: Dzirnavu iela 16, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons +37167251147
2. solis / Iesniegumam pievienojamie dokumenti
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus:

- personu apliecinoša dokumenta kopiju;
- izglītības dokumenta kopiju;
- dokumenta, kas apliecina profesionālo pieredzi, kopiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saziņa
Kontaktinformācija: Akadēmiskās informācijas centrs, prof@aic.lv, tālr. 67251147, www.aic.lv
faktiskā adrese: Dzirnavu iela 16, Rīga, LV-1010
juridiskā adrese: Vaļņu iela 2, Rīga, LV-1050
Maksājumi: Skatīt maksājumus