Izziņa profesionālās kvalifikācijas atzīšanai ārvalstīs Latvijā nereglamentētā profesijā
Izvēlētā organizācija: Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs"
Īss apraksts:
Ja persona vēlas strādāt ārvalstīs reglamentētā profesijā, viņai ir nepieciešama profesionālās kvalifikācijas atzīšana šajā valstī. Ārvalstu kompetentās iestādes VAR prasīt izziņu par Latvijā iegūto profesionālo pieredzi un izglītību. Ja šī profesija Latvijā netiek reglamentēta, tad izziņu par personas profesionālo pieredzi un tiesībām darboties šajā profesijā izsniedz Akadēmiskās informācijas centrs.

Latvijā reglamentētās profesijas ir norādītas likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu". Visas šajā likumā neietvertās profesijas ir uzskatāmas par nereglamentētajām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kuras vēlas strādāt reglemantētajās profesijās ārvalstīs, ja Latvijā šī profesija netiek reglamentēta.
Termiņš:
Izziņas sagatavošanas termiņš ir 15 dienas pēc visu dokumentu iesniegšanas.
Ja nepieciešama papildus pārbaude vai jāpieprasa papildus ziņas, pieprasīto izziņu sagatavo 30 dienu laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Nodibinājums "Akadēmiskās informācijas centrs"
Kontaktinformācija: Juridiskā adrese:
Rīga, Vaļņu 2, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.10.2020