Profesionālā rehabilitācija SIVA Koledžā
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
Ikviens interesents Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā var iegūt personāla speciālista, grāmatveža, mārketinga un tirdzniecības speciālista, viesnīcu servisa organizatora, datorsistēmu un datortīklu administratora, programmētāja, kā arī surdotulka kvalifikāciju jeb 1.līmeņa profesionālo augstāko izglītību.
Personas darbspējīgā vecumā ar invaliditāti vai prognozējamu invaliditāti pēc profesionālās piemērotības noteikšanas var saņemt valsts apmaksātu profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, iegūstot kvalifikāciju kādā no iepriekš minētajām programmām un papildus saņemot individuālus sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas Republikas pilsoņi un personas, kurām ir izdota Latvijas Republikas nepilsoņa pase vai izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja un kuras iegūtā izglītība atbilst Latvijas Republikas noteiktajam vidējās izglītības līmenim.
Termiņš:
Sniegtā pakalpojuma ilgums atkarīgs no izvēlētās/ piemērotākās mācību programmas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai pieteiktos studijām SIVA Koledžā, ir jāiziet profesionālās piemērotības noteikšana, jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1) iesniegums ar lūgumu piešķirt pakalpojumu,
2) ārstējošā ārsta izsniegtā rehabilitācijas plāna kopija, ja personai ir noteikta prognozējama invaliditāte,
3) pašvaldības sociālā dienesta izstrādāta individuālā rehabilitācijas plāna kopija, ja personai ir noteikta invaliditāte,
4) ģimenes ārsta atzinums par personas veselības stāvokli, kas izsniegts ne agrāk kā mēnesi pirms atzinuma iesniegšanas SIVA,
5) vidējo izglītību apliecinoša dokumenta kopija ar pielikumu vai sekmju izraksts (uzrādot oriģinālu),
6) uzvārda/vārda maiņu apliecinoša dokumenta kopija, ja mainīts uzvārds/vārds,
7) personu apliecinošs dokuments (pase vai eID karte).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Profesionālās piemērotības noteikšana
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledža
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasītajai izvēlei/ profesionālās piemērotības ieteikumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledža
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: + 371 29466508
Fakss:
Cita kontaktinformācija: siva@siva.gov.lv
Darba laiki
3. solis / Privātie līdzekļi/ Valsts finansēts pakalpojums
Valsts finansēts pakalpojums tiek piešķirts:
1) Pilna laika un nepilna laika studijās personām ar invaliditāti, kā arī personām ar prognozējamu invaliditāti, kurām Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumā ir ieteikums par profesionālās rehabilitācijas nepieciešamību, un kuras saņēmušas SIVA Profesionālās piemērotības nodaļas rekomendāciju studijām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā;
2) studiju programmā "Surdotulks" personām: kurām ir sekmīgi centralizēto eksāmenu rezultāti latviešu valodā un svešvalodā, personām, kurām ir sekmīgi rezultāti profesionālās piemērotības testā specialitātē "Surdotulks".

Par maksu jeb privātajiem līdzekļiem pilna laika un nepilna laika studijās konkursa kārtībā uzņem personas, pamatojoties uz centralizēto eksāmenu rezultātiem. Personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personas, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, uzņem, pamatojoties uz vērtējumiem vidējās izglītības dokumentā. Ja persona izglītības dokumentu vai grādu ir ieguvusi ārvalstīs, tā iesniegumam pievieno Akadēmiskās informācijas centra izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības dokumentam vai grādam atbilst ārvalstīs iegūtais izglītības dokuments vai grāds.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledža
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: + 371 29466508
Fakss:
Cita kontaktinformācija: siva@siva.gov.lv
Darba laiki