Rīgas valstspilsētas pašvaldības kapsētās esošās kapavietas uzturēšanas līguma noslēgšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pamatojoties uz mirušo uzskaites pamatdokumentos ietvertajām ziņām, kapsētas pārzinis noslēdz ar kapavietas uzturētāju kapavietas uzturēšanas līgumu, nosakot kapavietas uzturētāja tiesības un pienākumus. Kapavietas uzturētājs jaunajā kapavietā tiek noteikts, formējot apbedīšanas pasūtījumu un veicot ierakstu kapu grāmatā. Ja esošajai kapavietai uzturētājs kapu grāmatā nav norādīts, par kapavietas uzturētāju tiek reģistrēts apbedītā radinieks pieteikšanas kārtībā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Kapavietas uzturētājs - fiziska persona vai sociālās aprūpes institūcija, kurai ierādīta kapavieta un kura reģistrēta kapavietu uzskaites pamatdokumentos.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Ja kapavietas uzturēšanas līguma noslēgšanai ir nepieciešami papilddokumenti, līguma noslēgšanas termiņš var tikt pagarināts.
Pakalpojums tiek sniegts rindas kārtībā. Ārpus rindas tiek sniegti ar apbedīšanu saistītie pakalpojumi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Kapsētu pārvaldes vai kapsētas pārziņa lēmumu vai faktisko rīcību var apstrīdēt likumā noteiktajā kārtībā pie Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora, bet Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta direktora lēmumu likumā noteiktajā kārtībā var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 31.03.2023