Kapsētu pārvaldes vai kapsētas izziņas izsniegšana par Rīgas valstspilsētas pašvaldību kapsētas apbedījumiem
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde vai kapsētas pārzinis, pamatojoties uz mirušo un apbedījuma vietu uzskaites pamatdokumentos ietvertajām ziņām, sagatavo un izsniedz izziņu par kapavietām atbilstoši izziņas pasūtītāja norādītajam mērķim.
Izziņas iesniegšanai ārvalstu un Latvijas valsts iestādēs izsniedz Kapsētu pārvalde, iesniegšanai citās iestādēs vai citiem mērķiem izziņas izsniedz kapsētas pārzinis.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Izziņu, kuru izdod kapsētas pārzinis, var saņemt vienas dienas laikā.
Pakalpojums tiek sniegts rindas kārtībā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 20.11.1998)
Fizisko personu datu apstrādes likums
(Saeima; likumi; 05.07.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.12.2022