Cilvēka mirstīgo atlieku ekshumācija Rīgas valstspilsētas pašvaldību kapsētās
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pamatojoties uz kapavietas uzturētāja iesniegumu un Veselības inspekcijas atļauju, Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta Kapsētu pārvalde izsniedz atļauju un veic kapavietā apbedītā mirstīgo atlieku ekshumāciju.
Ja ekshumācijas rezultātā kapavieta paliek tukša, kapavietas uzturētājs zaudē uzturētāja tiesības uz šo kapavietu un kapavietas uzturēšanas līgums tiek lauzts.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona
Iesniegumu par ekshumāciju var iesniegt kapavietas uzturētājs vai tā pilnvarotā persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums par ekshumāciju
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1