Vārda, uzvārda vai tautības maiņa ( Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona var likumā noteiktajā kārtībā mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību – jebkurā dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu, norādot tajā vārda un uzvārda maiņas iemeslu, un pievieno iesnieguma likumā noteiktos dokumentus
Saņēmēji:
Fiziska persona
15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieks statuss
Termiņš:
Vārda un uzvārda maiņas lietas izskatīšanas termiņš dzimtsarakstu nodaļā ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas, pēc tam lietu nosūta TM Dzimtsarakstu departamentam
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kura vēlas mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību, ierodas klātienē dzimtsarakstu nodaļā. Pakalpojuma pieprasīšanas brīdī:
1. jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls);
2. jāiesniedz iesniegums, norādot vārda, uzvārda vai tautības maiņas iemeslu;
3. nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņa un bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda maiņai - jāiesniedz oriģināls
4. kvīts par valsts nodevas samaksu - oriģināls
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: O. Kalpaka iela 60A, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401
Tālrunis: 64473254, 26847149
Fakss: 64473254,
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Informācija par pakalpojuma maksu
Valsts nodeva par vārda vai uzvārda maiņu – EUR 71
(Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likums).
Var apmaksāt: Uz vietas nodaļā, Gulbenes novada pašvaldības kasē vai ar pārskaitījumu Gulbenes novada pašvaldībai.

Norēķinu konti:
AS SEB banka
Konts -LV03UNLA0050014339919
Kods -UNLALV2X

AS Citadele banka
Konts- LV41PARX0012592250001
Kods - PARXLV22

AS SWEDBANK
Konts -LV52HABA0551026528581
Kods -HABALV22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma apstrāde
Dzimtsarakstu nodaļas darbinieks veic iesniegto dokumentu izskatīšanu un sagatavošanu nosūtīšanai uz Tieslietu Ministrijas Dzimtsarakstu departamentu lēmuma pieņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departaments lēmumu par atļauju vai atteikumu mainīt tautību iesniedzējam paziņo, nosūtot to pa pastu ierakstītā vēstulē.
Pozitīva lēmuma gadījumā iesnieguma iesniedzējs Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē veic personu apliecinošu dokumentu maiņu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus