Vārda, uzvārda vai tautības maiņa ( Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona var likumā noteiktajā kārtībā mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību – jebkurā dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu, norādot tajā vārda un uzvārda maiņas iemeslu, un pievieno iesnieguma likumā noteiktos dokumentus
Saņēmēji:
Fiziska persona
15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieks statuss
Termiņš:
Vārda un uzvārda maiņas lietas izskatīšanas termiņš dzimtsarakstu nodaļā ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas, pēc tam lietu nosūta TM Dzimtsarakstu departamentam
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Uzvārda, vārda vai tautības maiņas iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1