Vārda, uzvārda vai tautības maiņa ( Gulbenes novada Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Gulbenes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona var likumā noteiktajā kārtībā mainīt vārdu, uzvārdu vai tautību – jebkurā dzimtsarakstu nodaļā iesniedz iesniegumu, norādot tajā vārda un uzvārda maiņas iemeslu, un pievieno iesnieguma likumā noteiktos dokumentus
Saņēmēji:
Fiziska persona
15 gadu vecumu sasniedzis Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieks statuss
Termiņš:
Vārda un uzvārda maiņas lietas izskatīšanas termiņš dzimtsarakstu nodaļā ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas, pēc tam lietu nosūta TM Dzimtsarakstu departamentam
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Tiesā Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Brīdinājums
Vārdu un uzvārdu nevar mainīt persona, kura sodīta par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu un sodāmība nav dzēsta vai noņemta.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Gulbenes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV-4401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 27.04.2022