Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa
Izvēlētā organizācija: Tieslietu ministrija
Īss apraksts:
Vārdu vai uzvārdu var mainīt persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un ja pastāv kāds no Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā minētajiem iemesliem:
1) vārds vai uzvārds apgrūtina personas iekļaušanos sabiedrībā;
2) persona vēlas dzimšanas reģistrā ierakstītajam vārdam pievienot otru vārdu.  Vārds, kurš reģistrā ierakstīts pirmais, uzskatāms par pamatvārdu;
3) persona vēlas iegūt vai pievienot savam uzvārdam laulātā uzvārdu;
4) persona vēlas iegūt savu dzimtas uzvārdu tiešā augšupējā līnijā;
5) persona vēlas atgūt savu dzimto vai pirmslaulības uzvārdu;
6) personai mainīts dzimums;
7) viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
8) persona vēlas iegūt mātes vai tēva uzvārdu.
Persona, kura nav sasniegusi 15 gadu vecumu vārdu vai uzvārdu var mainīt, ja viens no nepilngadīgas personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti par tīša, smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu.
Persona, kura ir Latvijas pilsonis, nepilsonis vai kurai Latvijas Republikā piešķirts bezvalstnieka statuss, ir tiesīga vienu reizi mainīt tautības ierakstu pret savu tiešo augšupējo radinieku tautību divu paaudžu robežās, ja tā sasniegusi 15 gadu vecumu un var pierādīt savu radniecību ar minētajām personām. Persona, kura Latvijā uzturas ar derīgu uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, ir tiesīga mainīt tautības ierakstu pret tautības ierakstu "latvietis" vai "lībietis (līvs)". Ja tautības ieraksts ir mainīts pirms pilngadības sasniegšanas, to vienu reizi var mainīt arī pēc pilngadības sasniegšanas.
Valsts nodeva par vārda maiņu ir 71 euro, par uzvārda maiņu – 71 euro, par tautības ieraksta maiņu – 71 euro (jāsamaksā, iesniedzot iesniegumu).
Valsts nodeva nav jāmaksā:
1) ja viens no nepilngadīgās personas vecākiem vai abi vecāki ir notiesāti...
Lasīt vairāk >
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Administratīvo aktu izdod viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvā procesa likuma noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Tieslietu ministrija
Kontaktinformācija: Rīga, Brīvības bulvāris 36, Rīga, LV - 1050
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 24.02.2022