Dzimšanas, laulības un miršanas apliecinošo dokumentu atkārtota saņemšana (Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa)
Izvēlētā organizācija: Saldus novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personām, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības, vai izziņas par dzimšanas, laulības, miršanas reģistrāciju, var tās saņemt jebkurā, savai dzīvesvietai tuvākajā Dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu, (pilnvarotām personām – pilnvaru).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Jebkura persona, par kuru sastādīts kāds no civilstāvokļa akta reģistra veidiem vai pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
14
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
Personu apliecinošs dokuments (uzrādot oriģinālu), pilnvarotai personai – pilnvara
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Saldus novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Tālrunis: 63807951, 25479813
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Saldus novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas pasts
Adrese: Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Apliecība - valsts nodeva - 7,00 EUR
24.09.2013. MK noteikumi Nr 906 "Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu"
No valsts nodevas atbrīvo (uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu):
1. personu ar I vai II invaliditātes grupu;
2. personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
3. personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;
4. bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz   24 gadu vecuma sasniegšanai;
5. daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.

Izziņa - pašvaldības maksas pakalpojums – 2,80 EUR

Maksājumu par pakalpojumu var veikt pēc iesnieguma reģistrēšanas Dzimtsarakstu nodaļā internetbankā.
Maksājuma saņēmējs:

Saldus novada pašvaldība

PVN reģ. Nr. LV90009114646

Bankas konti: (izvēlieties sev izdevīgāko)

SEB – LV42UNLA0050014277525

SWED – LV39HABA0551027582720

CITADELE – LV60PARX0012797400003

LUMINOR BANK LV25RIKO0002013175097
No valsts nodevas atbrīvo, uzrādot attiecīgu statusu apliecinošu dokumentu (valsts nodevu neiekasē, ja vienai no personām, kura reģistrē laulību, ir minētais statuss):

– personu ar I vai II invaliditātes grupu;

– personu, kura atrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;

– personu, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīta par trūcīgu;

– bāreni vai bez vecāku gādības palikušu bērnu pēc pilngadības sasniegšanas līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai;

– daudzbērnu ģimeni, ja tai uz vismaz trim tās aprūpē esošiem bērniem, tai skaitā audžuģimenē ievietotiem un aizbildnībā esošiem, ir noteikta viena deklarētā dzīvesvieta vai papildu adrese.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas kanāli - klātiene, jebkurā iesniegumā norādītajā dzimtsarakstu nodaļā.
Lai saņemtu atkārtoto dokumentu, personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls), pilnvarotai personai – pilnvara, valsts nodevas samaksas apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Saldus novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Avotu iela 12, Saldus, Saldus nov., LV-3801
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki