Bērna dzimšanas svinīga reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bērna dzimšanas reģistrācijas ceremonijas sagatavošana un vadīšana dzimtsarakstu nodaļas telpās
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kuras vēlas svinīgi atzīmēt bērna dzimšanas reģistrāciju dzimtsarakstu nodaļā
Termiņš:
Pēc vienošanās, ņemot vērā klientu intereses un dzimtsarakstu nodaļas noslodzi
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Maksa par Dzimšanas reģistrācijas svinīgu ceremoniju saskaņā MND 29.12.2009. lēmumu Nr.17.17 "Nolikums par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem" EUR 17,22
Normatīvie akti
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 09.06.1994)
Nolikums par Madonas novada dzimtsarakstu nodaļas sniegtajiem maksas pakalpojumiem
(Madonas novada pašvaldība; lēmumi; 1717; 29.12.2009)
Uzziņas par pakalpojumu
Madonas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 04.02.2022