Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu iestādei. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai darbinieks bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams  aizpildīt paternitātes atzīšanas iesniegumu
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Dzimšanas fakta reģistrēšanai:

1)   ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna piedzimšanu - jāiesniedz oriģināls;

2)   jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (oriģināls);

3)   vecāku laulības apliecības oriģināls (bērnu dzimšanu var reģistrēt viens no vecākiem);

Paternitātes atzīšanai:

1)    paternitātes atzīšanas iesniegums (abu vecāku aizpildīta veidlapa) - jāiesniedz oriģināls;

2)    bērna mātes vīra vai bijušā vīra, bērna mātes un bērna bioloģiskā tēva kopīgs paternitātes atzīšanas iesniegums - jāiesniedz oriģināls;

3)    spēkā esoša tiesas sprieduma apliecināts noraksts - jāuzrāda oriģināls;

4)    vecāku pases vai personas apliecības - jāuzrāda oriģināli;

5)    ja dzimšanas fakts ir jau reģistrēts - bērna dzimšanas apliecība - jāiesniedz oriģināls
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37129114065,+37164860073
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzimšanas apliecību var saņemt Dzimtsarakstu nodaļā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Raiņa iela 12, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37129114065,+37164860073
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki