Dzimšanas fakta un paternitātes reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu iestādei. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas dzimtsarakstu iestādes amatpersona vai darbinieks bērna vecākiem vai personai, kas paziņojusi par dzimšanas faktu, izsniedz dzimšanas apliecību. Paternitātes atzīšanas gadījumā nepieciešams  aizpildīt paternitātes atzīšanas iesniegumu
Saņēmēji:
Fiziska persona
Bērna vecāki. Bērna vecāku pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Par bērna piedzimšanu 1 mēneša laikā jāpaziņo jebkurai dzimtsarakstu nodaļai
Brīdinājums
Par dzimšanas civilstāvokļa aktu reģistrācijas termiņu neievērošanu bez attaisnojošiem iemesliem saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 203.pantu iespējams naudas sods līdz 35 EUR
Normatīvie akti
Civillikums. Pirmā daļa. ĢIMENES TIESĪBAS
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1993)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 01.01.2013)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 18.09.2013)
Uzziņas par pakalpojumu
Madonas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 04.02.2022