Atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistru apliecību izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personas, kurām nepieciešams atkārtoti saņemt laulības, dzimšanas vai miršanas apliecības, var tās saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot iesniegumu un uzrādot personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotām personām - pilnvaru).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
10 dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc valsts  nodevas samaksas
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
Atgādinājums
Normatīvie akti
Civillikums. Pirmā daļa. ĢIMENES TIESĪBAS
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1993)
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 01.01.2013)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 18.09.2013)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistrācijas valsts nodevu
(Ministru kabinets; noteikumi; 906; 27.09.2013)
Uzziņas par pakalpojumu
Madonas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 04.02.2022