Drošās vides ģimenes pakalpojums
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Drošās vides ģimenes pakalpojuma mērķis ir nodrošināt aprūpi ģimeniskā vidē ārpusģimenes aprūpē nonākušiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētiem bērniem vecumā no 0 līdz 3 gadiem, maksimāli saīsinot laiku, kad bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Pakalpojums ietver bērna aprūpi drošā ģimenes vidē, bērna vajadzību izvērtējumu, atbalsta un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu saskaņā ar Minhenes funkcionālo diagnostiku un apmācības ģimenēm, kuras uzņem bērnu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Valsts sociālās aprūpes centrā “Rīga” vai Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā ievietots Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarēts bērns vecumā līdz 3 gadiem, par kura vecākiem Rīgas bāriņtiesai ir jāpieņem vai ir pieņemts vienpersoniskais vai koleģiālais lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu.
Termiņš:
Pakalpojums tiek nodrošināts nekavējoties.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Rīgas Sociālā dienesta lēmumu var apstrīdēt Rīgas domes Labklājības departamentā (Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010) viena mēneša laikā no Rīgas Sociālā dienesta lēmuma paziņošanas dienas. Rīgas domes Labklājības departamenta lēmumu iespējams pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā, viena mēneša laikā no Rīgas domes Labklājības departamenta lēmuma paziņošanas dienas.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2007)
Noteikumi par sociālo pakalpojumu saņemšanu
(Ministru kabinets; noteikumi; 138; 05.04.2019)
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 30.12.2022