Atzinuma/informācijas sniegšana pēc tiesas pieprasījuma
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz atzinumus, kas nepieciešami šādos gadījumos:
1) lai noteiktu kārtību, kādā izmantojamas saskarsmes tiesības un tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus ar bērnu;
2) viena vecāka atsevišķas aizgādības noteikšanai;
3) aizgādības tiesību atņemšanai un atjaunošanai;
4) paternitātes atzīšanai vai apstrīdēšanai;
5) citos Civilprocesa likumā paredzētajos gadījumos.
Lai tiesa līdz sprieduma taisīšanai varētu pieņemt pagaidu lēmumu par bērna dzīvesvietu, bērna aprūpes kārtību, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtību un aizliegumu izvest bērnu no valsts, bāriņtiesa pēc tiesas pieprasījuma sniedz savā rīcībā esošās ziņas un citus pierādījumus par:
1) personas dzīves apstākļiem;
2) bērna viedokli, ja bērns ir spējīgs to formulēt, ņemot vērā viņa vecumu un brieduma pakāpi;
3) bērna saskarsmi ar vecākiem un citām personām, kas dzīvo vai ir zināms, ka dzīvos ar bērnu vienā mājsaimniecībā;
4) bērna veselības aprūpi un izglītību;
5) personas sadarbību ar sociālo dienestu;
6) personām, kas dzīvo vai ir zināms, ka dzīvos ar bērnu vienā mājsaimniecībā;
7) personas vardarbību pret bērnu vai bērna vecāku.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Atzinumu vai informācijas sniegšanu bāriņtiesai pieprasa tiesa.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
66
Termiņš:
Informācijas sniegšana tiek veikta tiesas noteiktajā termiņā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Atzinumu tiesai lietās pēc tiesas pieprasījuma sniedz tā bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā deklarēta tā vecāka dzīvesvieta, pie kura bērns dzīvo.
Atzinumu tiesai par kārtību, kādā brāļi, māsas, vecvecāki, kā arī citas personas, ar kurām bērns ilgu laiku ir dzīvojis nedalītā saimniecībā, drīkst izmantot tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus, sniedz tā bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā deklarēta tā vecāka dzīvesvieta, pie kura bērns dzīvo. Šī bāriņtiesa pieprasa lietas izskatīšanai nepieciešamo informāciju no tās personas dzīvesvietas bāriņtiesas, kura vērsusies tiesā ar prasību par kārtību, kādā izmantojamas tiesības uzturēt personiskas attiecības un tiešus kontaktus.
Brīdinājums
Lai pēc iespējas objektīvāk sagatavotu lietu atzinuma sniegšanai un dotu vecākiem iespēju tiesā izskatāmo strīdu risināt pēc iespējas mierīgākā ceļā, bāriņtiesa piedāvā vecākiem sadarboties ar citiem speciālistiem, piem., psihologu, mediatoru, psihoterapeitu, sociālo darbinieku u.c. Šis bāriņtiesas ieteikums nav vecākiem obligāts, bet ļoti vēlams, jo tādējādi ir iespējams labāk izprast esošā strīda iemeslus un kopīgi rast vislabāko risinājumu. Visos gadījumos, kur tiek izskatīts jautājums par bērnu tiesību nodrošināšanu, bāriņtiesai ir jāuzklausa arī bērna viedoklis (ja bērns spēj noformulēt savu viedokli). Pusēm ir jāsadarbojas ar bāriņtiesu ātrākai, efektīvākai un pilnīgākai lietas sagatavošanai atzinuma sniegšanai.
Normatīvie akti
Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 22.07.1998)
Civilprocesa likums
(Saeima; likumi; 01.03.1999)
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2007)
Bāriņtiesas darbības noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 1037; 01.01.2007)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1992)
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 05.04.2022