Apliecību sociālo garantiju nodrošināšanai izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojums nepieciešams gadījumā, ja bērns paliek bez vecāku aizgādības, atrodas ārpusģimenes aprūpē, kā arī pilngadību sasniegušajam bērnam, kurš atradās ārpusģimenes aprūpē līdz pilngadībai. Iespēja saņemt terminētu apliecību ar tiesībām izmantot braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā visā Latvijas teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Septiņu gadu vecumu sasniegušais bārenis vai bez vecāku gādības palikušais bērns, kurš atrodas ārpusģimenes aprūpē (ar viņa pārstāvja starpniecību) un pilngadību sasniegušais bērns (līdz 24 gadu vecumam), kurš atradās ārpusģimenes aprūpē līdz pilngadībai, ja viņš mācās kādā no Izglītības likumā noteiktajām izglītības pakāpēm (pamatizglītība, vidējā izglītība, augstākā izglītība) un saskaņā ar izglītības jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst izglītības programmu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Iesniegums tiek izskatīts mēneša laikā.
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
1. Pilngadību sasniegušajam bērnam apliecību izsniedz katru gadu līdz attiecīgā mācību gada 1.oktobrim.
2. Bērns vai pilngadību sasniegušais bērns, saņemot jauno apliecību, bāriņtiesā vienlaikus nodod iepriekš izdoto apliecību.
3. Ja apliecība nozaudēta, atņemta vai bojāta, bāriņtiesa Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijā iesniedz apliecības pieprasījumu un bērna vai viņa likumiskā pārstāvja rakstisku paskaidrojumu.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Kontaktinformācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1539
Informatīvais tālrunis: 800 00 800
Mājas lapa: https://www.riga.lv
E-pasts: riga@riga.lv
E-adrese: https://www.latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90011524360
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 05.04.2022