E-pakalpojums "Personas kodu atbilstība vienai personai"
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina tā lietotājam iespēju iegūt apliecinājumu vai noliegumu tam, vai divi pakalpojuma lietotāja norādītie Latvijā piešķirtie personas kodi atbilst vienai personai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu var lietot jebkura persona, kurai ir iespējams autentificēties pakalpojumam
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
Pakalpojuma rezultāts tiek saņemts uzreiz bez aiztures

Paziņojums

Pakalpojuma darbībā ir iespējami plānveida un neplānoti pārtraukumi

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Aktuālais un iepriekšējais personas kods
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde E-pakalpojums "Pārbaude, vai persona ir iekļauta Fizisko personu reģistrā un vai nav ziņu par personas nāvi"
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Izziņa no Fizisko personu reģistra
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Pārbaude, vai persona ir deklarēta norādītajā adresē
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes informācijas sistēmu izmantošana