Pabalsts pilngadīgo personu aizgādņiem (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: LIEPĀJAS PILSĒTAS PAŠVALDĪBAS ADMINISTRĀCIJA
Īss apraksts:
Pabalstu ir tiesības saņemt personai, kuru Liepājas pilsētas Bāriņtiesa iecēlusi par aizgādni vai pagaidu aizgādni pilngadīgai personai, ja:
1) aizgādnībā esošā persona ir deklarējusi dzīvesvietu un dzīvo Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā,
2) aizgādnībā esošas personas pamatdzīvesvieta līdz ievietošanai ārpus Liepājas pilsētas administratīvās teritorijas esošā ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā vai ārstniecības iestādē ir bijusi Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

Pabalsta apmērs mēnesī par vienu aizgādnībā esošu personu (neatkarīgi no aizgādņu skaita) ir:
1) 40 eiro,
2) 20 eiro, ja aizgādnībā esošā persona dzīvo institūcijā vai ilgstoši (ilgāk kā 3 mēnešus) atrodas ārstniecības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums pilngadīgo personu aizgādņiem
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1