Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā kļūdaini ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa summu pārskaitīšana un pārmaksu atmaksa, nodokļa maksājumu pārgrāmatošana (Daugavpils pilsētas dome).
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas dome
Īss apraksts:
Tiek izskatīti nodokļu maksātāju iesniegumi par kļūdaini Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetā ieskaitīto nekustamā īpašuma nodokļa summu pārskaitīšanu, maksājumu koriģēšanu, pārmaksāto nodokļa summu atmaksāšanu, kā arī pārmaksu pārcelšanu. Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumus par Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem var veikt Daugavpils pilsētas domes kontos (saņēmējs: Daugavpils pilsētas domes Norēķinu centrs, reģ.Nr.90000077325) ar pārskaitījumu uz sekojošiem bankas kontiem:
AS "Citadele Banka" (PARXLV22) LV17PARX0000850062000
AS “SEB Banka” (UNLALV2X) LV10UNLA0005011130526
AS “SWEDBANK” (HABALV22) LV69HABA0001402041250
AS Luminor Bank (RIKOLV2X) LV47RIKO0002011004423
                          (NDEALV2X) LV29NDEA0000082624242
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvo aktu var pārsūdzēt Daugavpils pilsētas domes Īpašuma pārvaldīšanas departamenta vadītājai viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet ja rakstveidā izdotajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā var apstrīdēt, - viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par nodokļiem un nodevām
(Saeima; likumi; 01.04.1995)
Par nekustamā īpašuma nodokli
(Saeima; likumi; 01.01.1998)
Administratīvā procesa likums
(Saeima; likumi; 01.02.2004)
Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 495; 28.06.2006)
Iesniegumu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2008)
Uzziņas par pakalpojumu
Daugavpils pilsētas dome
Kontaktinformācija: Krišjāņa Valdemāra ielā 1, Daugavpils, LV-5401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 02.04.2020