Kadastra informācija mantojuma lietai
Izvēlētā organizācija: Valsts zemes dienests
Īss apraksts:
Ja potenciālais mantinieks vēlas uzzināt kādi nekustamie īpašumi ir reģistrēti Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā (turpmāk – Kadastrā) uz mantojuma atstājēja (mirušās personas) vārda, tad šim mērķim Valsts zemes dienests (turpmāk tekstā - VZD) piedāvā saņemt Kadastra informāciju mantojuma lietai. Kadastra informāciju mantojuma lietai, iesniedz zvērinātam notāram, lai novērtētu mantojuma masu un noteiktu valsts nodevas apmēru.

Kadastra informācija mantojuma lietai satur informāciju par mirušai personai Latvijas teritorijā piederošiem visiem nekustamajiem īpašumiem un objektiem, kādi ir reģistrēti Kadastrā informācijas sagatavošanas brīdī.

Kadastra informāciju mantojuma lietas kārtošanai sagatavo par visiem mirušas personas nekustamajiem īpašumiem un izsniedz vienā eksemplārā.
Ja nepieciešama informācija par kādu no mirušās personas nekustamajiem īpašumiem vai  tā sastāvā esošajiem objektiem, tad šāda informācijas sagatavošana nav uzskatāma par informāciju mantojuma lietai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Pakalpojumu tiesīgs pieprasīt un saņemt potenciālais mantinieks (-i) vai citas ieinteresētās personas (turpmāk kopā - pieprasītājs) vai iepriekšminēto personu pilnvarota persona.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija