Bērna aprūpes tiesību atņemšana un atjaunošana, prasības sniegšana tiesā bērna aizgādības tiesību atņemšanai vecākiem (Babītes novada bāriņtiesa)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Bāriņtiesa bērna aprūpes tiesību jautājumos lemj par:
- bērna aprūpes tiesību atņemšanu vecākam;
- bērna aprūpes tiesību atjaunošanu;
- prasības iesniegšanu tiesā aizgādības tiesību atņemšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Bāriņtiesas lēmumus un faktisko rīcību var pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, iesniedzot pieteikumu Rīgas rajona Administratīvajā tiesā, Antonijas ielā 6, Rīgā, LV-1010 vai pa pastu.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Bērnu tiesību aizsardzības likums
(Saeima; likumi; 22.07.1998)
Civillikums. Pirmā daļa. ĢIMENES TIESĪBAS
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1993)
Bāriņtiesu likums
(Saeima; likumi; 01.01.2007)
Uzziņas par pakalpojumu
Babītes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Centra iela 4, Pinķi, Babītes pag., Babītes novads, LV-2107
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 05.03.2019