Atļauju izsniegšana par servisa ceļa zīmju uzstādīšanu (Daugavpils pilsētas dome)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"'
Īss apraksts:
Visos gadījumos, kad nepieciešama servisa ceļa zīmju uzstādīšana ielu sarkano līniju robežās, pirms darbu sākšanas jāsaņem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) servisa ceļa zīmju uzstādīšanas atļauja (turpmāk – Atļauja). Patvaļīga servisa ceļa zīmju uzstādīšana vai to nelikumīga uzstādīšana sarkano līniju robežās ir aizliegta.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1