Atļauju izsniegšana par servisa ceļa zīmju uzstādīšanu (Daugavpils pilsētas dome)
Izvēlētā organizācija: Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"'
Īss apraksts:
Visos gadījumos, kad nepieciešama servisa ceļa zīmju uzstādīšana ielu sarkano līniju robežās, pirms darbu sākšanas jāsaņem Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Komunālās saimniecības pārvalde” (turpmāk – Pārvalde) servisa ceļa zīmju uzstādīšanas atļauja (turpmāk – Atļauja). Patvaļīga servisa ceļa zīmju uzstādīšana vai to nelikumīga uzstādīšana sarkano līniju robežās ir aizliegta.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā, uzrakstot iesniegumu Daugavpils pilsētas domei
Atgādinājums
Normatīvie akti
Ceļu satiksmes likums
(Saeima; likumi; 04.11.1997)
Par autoceļiem
(Augstākā Padome; likumi; 02.04.1992)
Ceļu satiksmes noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 571; 01.07.2004)
Uzziņas par pakalpojumu
Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Komunālās saimniecības pārvalde"'
Kontaktinformācija: Imantas iela 35A, Daugavpils, LV-5401
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.12.2017