Ūdens kvalitātes kontrole (Daugavpils, SIA "Daugavpils ūdens" ŪKK laboratorijā)
Izvēlētā organizācija: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"
Īss apraksts:
Dzeramā ūdens, pazemes ūdens un notekūdeņu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; dzeramā ūdens un pazemes ūdens mikrobioloģiskā testēšana; dzeramā ūdens, pazemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona (fiziska, juridiska)
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Pieteikums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1