Tehnisko noteikumu izsniegšana pievienošanai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem (Daugavpils, SIA "Daugavpils ūdens")
Izvēlētā organizācija: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens"
Īss apraksts:
Tehniskie noteikumi ir nepieciečami projekta vai tehniskās shēmas izstrādei.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Bankas rekvizīti
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Līgums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Objekta piederības dokuments
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
PVN maksātāja apliecība
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Reģistrācijas apliecība
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Zemes robežu plāns
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Nepieciešams pakalpojuma solī:
2