Atkritumu apsaimniekošanas atļauja
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Atļauja nepieciešama, lai noteiktu un kontrolētu atkritumu apsaimniekošanas kārtību un aizsargātu cilvēku veselību un vidi. VVD izsniedz Atkritumu apsaimniekotājam atļaujas:
• Atkritumu savākšanai;
• Atkritumu savākšanai un pārvadāšanai;
• Atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai;
• Atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai;
• Atkritumu uzglabāšanai;
• Atkritumu pārvadāšanai;
• Slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un tajā esošo atkritumu pāršķirošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija