Atkritumu apsaimniekošanas atļauja
Izvēlētā organizācija: Valsts vides dienests
Īss apraksts:
Atļauja nepieciešama, lai noteiktu un kontrolētu atkritumu apsaimniekošanas kārtību un aizsargātu cilvēku veselību un vidi. VVD izsniedz Atkritumu apsaimniekotājam atļaujas:
• Atkritumu savākšanai;
• Atkritumu savākšanai un pārvadāšanai;
• Atkritumu pārkraušanai un uzglabāšanai;
• Atkritumu šķirošanai un uzglabāšanai;
• Atkritumu uzglabāšanai;
• Atkritumu pārvadāšanai;
• Slēgtas vai rekultivētas atkritumu izgāztuves atrakšanai un tajā esošo atkritumu pāršķirošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Vides pārraudzības valsts birojā

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti,  saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu (https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT).
Atgādinājums
Ja apsaimniekotājs ir saņēmis atļauju A vai B kategorijas piesārņojošas darbības veikšanai un šajā atļaujā ir iekļauti nosacījumi atkritumu savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai, tam nav nepieciešama atsevišķa atļauja atkritumu savākšanai, pārkraušanai, šķirošanai vai uzglabāšanai.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Valsts vides dienests
Kontaktinformācija: Adrese: Rūpniecības iela 23, Rīga, LV 1045
Tel.: 67084200
E-pasts: pasts@vvd.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 24.11.2020