Mani dati Iedzīvotāju reģistrā
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju personai uzzināt, kādas aktuālās un vēsturiskās ziņas par viņu, viņa nepilngadīgo bērnu (līdz 18 gadiem) vai personu, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē vai aizgādnībā, iekļautas Iedzīvotāju reģistrā. Pilna personas datu izdruka satur visu informāciju, kas par personu iekļauta un aktualizēta Iedzīvotāju reģistrā atbilstoši Iedzīvotāju reģistra likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajam ziņu apjomam.
Izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā", tā lietotājam ir iespēja jebkurā laikā apskatīt aktuālo informāciju  Iedzīvotāju reģistrā par sevi vai savu pārstāvēto personu (nepilngadīgo bērnu līdz 18 gadiem vai personu, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē vai aizgādnībā un ziņas par to ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, kā arī Latvijā uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību saņēmusi persona, tās pilnvarotais vai likumiskais pārstāvis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Elektroniski
Pakalpojums nodrošina iespēju personai bez maksas uzzināt, kādas aktuālās ziņas par pašu personu, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Mani dati Iedzīvotāju reģistrā
VPVKAC
Aglonas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizputes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aknīstes novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Alojas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...