Mani dati Iedzīvotāju reģistrā
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju personai uzzināt, kādas aktuālās un vēsturiskās ziņas par viņu, viņa nepilngadīgo bērnu (līdz 18 gadiem) vai personu, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē vai aizgādnībā, iekļautas Iedzīvotāju reģistrā. Pilna personas datu izdruka satur visu informāciju, kas par personu iekļauta un aktualizēta Iedzīvotāju reģistrā atbilstoši Iedzīvotāju reģistra likuma 10.panta pirmajā daļā noteiktajam ziņu apjomam.
Izmantojot bezmaksas e-pakalpojumu "Mani dati Iedzīvotāju reģistrā", tā lietotājam ir iespēja jebkurā laikā apskatīt aktuālo informāciju  Iedzīvotāju reģistrā par sevi vai savu pārstāvēto personu (nepilngadīgo bērnu līdz 18 gadiem vai personu, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē vai aizgādnībā un ziņas par to ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā).
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis, kā arī Latvijā uzturēšanās atļauju, reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību saņēmusi persona, tās pilnvarotais vai likumiskais pārstāvis
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
1 mēneša laikā no atbildes saņemšanas dienas iestādes priekšniekam
Atgādinājums
Saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likuma 18.pantu divas reizes kalendārajā gadā visa informācija no Iedzīvotāju reģistra personai ir sniedzama bez maksas. Ja ziņas pieprasītas varāk nekā divas reizes kalendārajā gadā, tad maksājama valsts nodeva.
Brīdinājums
Administratīvo pārkāpumu kodeksa 190.3 pantā noteikts, ka par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu savlaicīgu nepaziņošanu Pārvaldes teritoriālajām nodaļām - uzliek naudas sodu no piecpadsmit līdz trīsdesmit pieciem euro.
Normatīvie akti
Iedzīvotāju reģistra likums
(Saeima; likumi; 24.09.1998)
Informācijas atklātības likums
(Saeima; likumi; 20.11.1998)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nolikums
(Ministru kabinets; noteikumi; 811; 07.10.2006)
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 130; 23.02.2011)
Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu aktualizēšanas kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 131; 03.03.2011)
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes maksas pakalpojumu cenrādis
(Ministru kabinets; noteikumi; 562; 01.01.2018)
Fizisko personu datu apstrādes likums
(Saeima; likumi; 05.07.2018)
Uzziņas par pakalpojumu
Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Kontaktinformācija: Rīga, Čiekurkalna 1.līnija 1 k-3, LV-1026.
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 05.06.2020