Informācija un konsultāciju sniegšana publiskās un privātās partnerības jautājumos
Izvēlētā organizācija: CENTRĀLĀ FINANŠU UN LĪGUMU AĢENTŪRA
Īss apraksts:
Sniegt informāciju un konsultācijas potenciālajiem publiskajiem un privātajiem partneriem, kā arī jebkuram interesentam publiskās un privātās partnerības jautājumos
Saņēmēji:
Jebkura persona
Potenciālie publiskie un privātie partneri, kā arī jebkurš interesents
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Centrālā finanšu un līgumu aģentūra Informācija un konsultācijas par Eiropas Savienības fondu un citu finanšu instrumentu finansējuma atbalsta iespējamību un saņemšanas iespējām