Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju personai, kura atbilst Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajam, bez samaksas deklarēt dzīvesvietas adresi Latvijā vai norādīt uzturēšanās adresi ārvalstī, kā arī norādīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī. Izmantojot e-pakalpojumu, personai ir iespējams arī tikai anulēt papildu adresi, ja tāda ir aktuāla pakalpojuma pieprasīšanas brīdī.

Ja personai nav iespējams izmantot e-pakalpojumu, dzīvesvietas deklarācijas iesniegumu par deklarējamo dzīvesvietas adresi Latvijā vai vienu norādīto papildu adresi Latvijā vai ārvalstī, persona var iesniegt klātienē pēc iepriekšēja pieraksta tajā pašvaldībā vai tās iestādē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas deklarējamā dzīvesvietas adrese Latvijā. Norādot papildu adresi, persona var norādīt arī laika posmu, kurā persona būs sasniedzama norādītajā papildu adresē.

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) klātienē reģistrē ziņas par deklarēto dzīvesvietu Latvijā vai vienu norādīto papildu adresi ārzemniekam, ja ārzemnieks noformē uzturēšanās atļauju Latvijā.

Par dzīvesvietas deklarēšanu Latvijā ir jāveic valsts nodevas samaksa EUR 4,27.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fizisko personu reģistrā reģistrēta persona, kura atbilst Dzīvesvietas deklarēšanas likuma 6.panta pirmajā daļā noteiktajam.
Dzīvesvietas deklarēšanas vai norādīšanas pienākums ir Latvijas pilsonim un nepilsonim, Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts un Šveices Konfederācijas pilsonim un viņa ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši Latvijas Republikā izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību, kā arī ārzemniekam un bezvalstniekam, kurš ir saņēmis Latvijas Republikā izdotu uzturēšanās atļauju.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Termiņš:
E-pakalpojumā norādītie dati tiek aktualizēti Fizisko personu reģistrā uzreiz pakalpojuma izpildes brīdī.

Paziņojums

Ir iespējami pakalpojuma plānveida vai ārkārtas pārtraukumi.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai uzsāktu e-pakalpojumu, nospiediet uz saites kolonnā „E-pakalpojums”. Pakalpojums pieejams, autentificējoties ar norādīto internetbanku autentifikācijas līdzekļiem, personas apliecību (eID karti) vai drošu elektronisko parakstu (eParaksts, eParaksts Mobile). Lai autentificētos ar eID elektronisko parakstu, nepieciešama elektroniskā paraksta viedkarte un viedkartes nolasīšanas iekārta.
Pārliecināties par dzīvesvietas deklarēšanu ir iespējams izmantojot PMLP e-pakalpojumu "Mani dati Fizisko personu reģistrā".
Deklarējot dzīvesvietu vai norādot papildu adresi klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (eID karte).
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC
Aizkraukles novada Aizkraukles pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Daudzeses pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Jaunjelgavas pilsētas valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Kokneses pilsētas valsts un pašvaldību vienotais klientu apkalpošanas centrs
Aizkraukles novada Neretas pagasta valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Parādīt visus...