Dzīvesvietas deklarēšana (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē)
Izvēlētā organizācija: Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Īss apraksts:
Ārzemnieka dzīvesvietas deklarēšana klātienē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (PMLP). Pakalpojums nodrošina iespēju ārzemniekam deklarēt vai norādīt savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošas personas, kura arī ir ārzemnieks, dzīvesvietu Latvijā vai ārvalstī. Deklarējot dzīvesvietu Latvijā vai norādot adresi ārvalstī, ārzemniekam ir iespēja norādīt arī vienu papildu dzīvesvietas adresi Latvijā vai ārvalstī.
Ārzemnieks dzīvesvietu klātienē var deklarēt arī pašvaldības dzīvesvietas reģistrācijas iestādē, kuras administratīvajā teritorijā atrodas deklarējamā dzīvesvietas adrese.
Elektroniski dzīvesvietu var deklarēt, izmantojot e-pakalpojumu "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana".
Saņēmēji:
Fiziska persona
Ārzemnieks - persona, kura Latvijas Republikā saņēmusi uzturēšanās atļauju.
Termiņš:
Klātienē dzīvesvietu iespējams deklarēt uzreiz pēc valsts nodevas samaksas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Ārzemniekam, deklarējot dzīvesvietas adresi Latvijā, klātienē PMLP jāuzrāda pase vai cits Lat­vijā derīgs personu apliecinošs dokuments.  Dzīvesvietu var deklarēt ierodoties klātienē PMLP gan saņemot uzturēšanās atļauju vai reģistrācijas apliecību, gan vēlāk, mainot dzīvesvietu.
Klātienē jāiesniedz dzīvesvietas deklarācijas iesniegums un jāveic valsts nodevas samaksa EUR 4,27 par deklarētās dzīvesvietas ziņu reģistrāciju.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PMLP Daugavpils nodaļa
PMLP Jelgavas nodaļa
PMLP Jūrmalas nodaļa
PMLP Liepājas nodaļa
PMLP Rēzeknes nodaļa
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Deklarējot dzīvesvietu, ārzemnieks var saņemt rakstveida apliecinājumu par deklarētās dzīvesvietas adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PMLP Daugavpils nodaļa
PMLP Jelgavas nodaļa
PMLP Jūrmalas nodaļa
PMLP Liepājas nodaļa
PMLP Rēzeknes nodaļa
Parādīt visus...
3. solis / Valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanu
Valsts nodeva par dzīvesvietas deklarēšanu 4,27 euro
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Elektroniski
Deklarējot dzīvesvietu elektroniski, par to nav jāveic valsts nodevas samaksa.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus