Izziņu un izrakstu izsniegšana no civilstāvokļa aktu reģistriem (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Izzinu izsniedz, ja iesniedzēja civilstāvoklis uz izrakstīšanas brīdi nav spēkā vai ja civilstāvokļa reģistra ieraksts neattiecas uz iesniedzēju; ieraksta izrakstus, kopijas – pēc tiesas, izmeklēšanas iestāžu, dzimtsarakstu nodaļas pieprasījuma. Personas, kurām nepieciešams saņemt izziņas no civilstāvokļa aktu reģistriem, var tās saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā, iesniedzot, nosūtot pa pastu vai uz nodaļas oficiālo e-pastu vai izmantojot e-pakalpojumu vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv, attiecīgu iesniegumu. Saņemot klātienē, uzrāda personas apliecinošu dokumentu (pilnvarotās personas - pilnvaru).
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Ja reģistrs neattiecas uz personu, kura pieprasa dokumentu, personai jāpierāda savu tiesisko ieinteresētību attiecīgā civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošās izziņas saņemšanai.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Izziņas no Civilstāvokļa aktu reģistriem izsniegšana notiek 2 darba nedēļu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc pašvaldības nodevas samaksas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti:
Personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls;  pilnvarotām personām – pilnvara- jāuzrāda oriģināls;   iesniegums atkārtotas laulības, dzimšanas, miršanas apliecības  saņemšanai vai izziņas vai datorizdruka no civilstāvokļa aktu  reģistriem saņemšanai - jāiesniedz.

Ja reģistrs neattiecas uz personu, kura pieprasa dokumentu, personai jāpierāda savu tiesisko ieinteresētību attiecīgā civilstāvokļa akta reģistrāciju apliecinošās izziņas saņemšanai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Izziņas no Civilstāvokļa aktu reģistriem izsniegšana notiek 2 darba nedēļu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža un pēc pašvaldības nodevas samaksas.

Visa veida (dzimšana, laulība, miršana u.c.)  civilstāvokļa aktu izrakstu un izziņu izsniegšana 2.00 EUR (bez PVN).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki