Dzimšanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Dzimšanas reģistrācija (Beverīnas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā paziņo dzimtsarakstu nodaļai. Dzimtsarakstu nodaļa izdara ierakstu dzimšanas reģistrā un izsniedz dzimšanas apliecību.
Ja bērna vecāki nav reģistrējuši savstarpēju laulību, ziņas par tēvu bērna dzimšanas reģistrācijas dokumentos var ierakstīt, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā vecāku kopīgu paternitātes atzīšanas iesniegumu. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
1 mēnesis.
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Par bērna piedzimšanu viena mēneša laikā jāpaziņo dzimtsarakstu nodaļai. Pienākums paziņot par bērna piedzimšanu ir bērna tēvam vai mātei, vai vecāku pilnvarotai personai. Pēc dzimšanas fakta reģistrācijas izsniedz dzimšanas apliecību.
Paternitātes atzīšanas gadījumā vecākiem nepieciešams aizpildīt paternitātes atzīšanas iesniegumu, kuru ar saviem parakstiem apliecina abi vecāki.
Jāierodas personīgi dzimtsarakstu nodaļā (30 dienu laikā pēc bērna piedzimšanas), ņemot līdzi nepieciešamo dokumentu oriģinālus: Ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība par bērna dzimšanu – jāiesniedz oriģināls; Vecāku pases – jāuzrāda oriģināls; Vecāku laulības apliecība – jāuzrāda oriģināls; Paternitātes atzīšanas gadījumā – abu vecāku aizpildīts un parakstīts paternitātes atzīšanas iesniegums - oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki