Zemes ierīcības projekta izstrāde (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Zemes ierīcības projektu izstrādā :
1)Zemesgabalu robežu pārkārtošanai,
2)Zemesgabalu apmaiņai un starpgabalu likvidēšanai,
3)Zemesgabalu sadalīšanai,
4)Zemes konsolidācijai,
5)Piekļūšanas iespēju nodrošināšanai zemesgabalam,
6)Pieejas nodrošināšanai publiski izmantojamām teritorijām.
Projekta izstrādi uzsāk pēc pašvaldības lēmuma par projekta izstrādes nepieciešamību,  saskaņā ar apstiprinātiem nosacījumiem zemes ierīcības projekta izstrādei.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai nepieciešams: iesniegums, īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, zemes robežu plāns, priekšlikuma shēma (iezīmēta zemes robežu plānā vai uz topogrāfiskā plāna materiāla). Fiziskām personām iesniegumā norādīt vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi, personas kodu. Juridiskām personām norādīt uzņēmuma/ organizācijas nosaukumu, reģistrācijas Nr., juridisko adresi, iesnieguma iesniedzēja vārdu, uzvārdu. Pilnvarotā persona pievieno pilnvaras kopiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki