Izziņa par zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši teritorijas plānojumam (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība sniedz izziņu par  zemes gabala plānoto izmantošanu atbilstoši  teritorijas plānojumam. Izziņa nepieciešama darījumiem ar zemi.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums, īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, zemes robežu plāns. Iesniegumā fiziskām personām norādīt vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, kontakttālruni. Juridiskām personām norādīt uzņēmuma / organizācijas nosaukumu, reģistrācijas Nr., adresi, kontakttālruni. Īpašuma tiesību apliecinoši dokumenti, zemes robežu plāns.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki