Izziņas izsniegšana par deklarēto dzīvesvietu (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Beverīnas novada Dzimtsarakstu nodaļa vai jebkurā Beverīnas novada pagasta pārvalde, neatkarīgi no dzīves vietas atrašanās vietas Valkas novada administratīvajā teritorijā, sagatavo un izsniedz izziņas par:
1. personas aktuālo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi) Beverīnas novada administratīvajā teritorijā;
2. mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu Beverīnas novada administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
11
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanas kanāli - klātiene vei e-pasts (pakalpojumu var pieprasīt elektroniskā veidā, ja pieprasījums parakstīts ar drošu elektronisko parakstu vai iesniegts portālā www.latvija.lv.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:
1. Pieprasītāja pase vai personas apliecība - jāuzrāda oriģināls;
2. Iesniegums - jāiesniedz oriģināls;
3. Pilnvarotai personai notariāli apliecināta pilnvara - jāuzrāda oriģināls;
4. Valsts nodevas apmaksas apliecinošs dokuments - jāiesniedz oriģināls;
5. Pieprasot ziņas par citu personu pievieno pamatojumu ziņu saņemšanas nepieciešamībai un to apliecinošu dokumentu vai tā kopiju, norāda ziņu izmantošanas mērķi, ja likumā nav noteikta cita kārtība - jāuzrāda oriģināls.

Valsts nodeva - 2,50 EUR (Saskaņā ar Ministru Kabineta 29.08.2017.noteikumiem Nr.505 "Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra").
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Beverīnas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Nākotnes iela 3, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 66954810
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšanas kanāli - klātiene, papīra formā sagatavotā izziņa tiek izsniegta iesniedzējam. Korespondence - papīra formā sagatavotā izziņa tiek nosūtīta uz iesniedzēja deklarēto dzīvesvietu ierakstītā pasta sūtījumā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Beverīnas novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Nākotnes iela 3, Trikāta, Trikātas pag., Beverīnas nov., LV-4731
Tālrunis: 66954810
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki