Dzīvesvietas deklarēšana
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Dzīvesvietas deklarēšana (Beverīnas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā
Saņēmēji:
Fiziska persona
LR pilsonis vai LR nepilsonis; ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsonis un viņa ģimenes locekļis, kurš ir saņēmis LR izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību; ārzemnieks vai bezvalstnieks, kurš ir saņēmis ir saņēmis LR izdotu uzturēšanās atļauju.
Termiņš:
Nav noteikts.
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Epakalpojums www.latvija.lv

Klātienē pašvaldības administrācijā:
• Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments - jāuzrāda oriģināls (pase vai personas apliecība); pilnvarotai personai – pilnvara;
• Dzīvesvietas deklarācija (aizpilda iestādē);
• Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā;
• Lai saņemtu valsts nodevas samaksas atvieglojumus, uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu (ja šāds dokuments nav iestādes rīcībā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Saskaņā ar LR MK 30.06.2009. noteikumiem Nr. 720 valsts nodevas apmērs ir 4,27 euro, ja deklarēšanu veic klātienē.

Maksāt var klātienē ar skaidru naudu, bankas karti, vai ar bankas pārskaitījumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pieprasītā pakalpojuma saņemšana - izdrukātās dzīvesvietas deklarēšanas veidlapas parakstīšana un izziņas saņemšana.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki