Dzīvesvietas deklarēšana
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Dzīvesvietas deklarēšana (Beverīnas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā
Saņēmēji:
Fiziska persona
LR pilsonis vai LR nepilsonis; ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsonis un viņa ģimenes locekļis, kurš ir saņēmis LR izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību; ārzemnieks vai bezvalstnieks, kurš ir saņēmis ir saņēmis LR izdotu uzturēšanās atļauju.
Termiņš:
Nav noteikts.
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Deklarētās dzīvesvietas reģistrāciju iestāde veic kā faktisko rīcību, ko persona var apstrīdēt  augstakā iestādē, ja tādas nav, tā ir pārsūdzama tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Beverīnas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: „Pagastmāja”, Mūrmuiža, Kauguru  pag., Beverīnas nov., LV-4224; pasvaldiba@beverina.lv; 64281737
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 27.09.2019