Pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Beverīnas  novadā deklarētās personas var saņemt šādus  daļēju medicīnisko izdevumu apmaksas pabalstus:
✓ pabalsts slimnīcas izdevumu apmaksai;
✓ pabalsts zobu protezēšanas izdevumu apmaksai;
✓ pabalsts optisko briļļu izdevumu apmaksai;
✓ pabalsts ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu apmaksai.

Daļēju medicīnisko izdevumu apmaksas pabalsts vienai personai gadā nepārsniedz:
1) pabalsts slimnīcas izdevumu apmaksai – 100.00 EUR;
2) pabalsts zobu protezēšanas izdevumu apmaksai – 80.00 EUR;
3) pabalsts optisko briļļu izdevumu apmaksai – 50.00 EUR (pabalstu var saņemt vienu reizi trijos gados);
4) pabalsts ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu apmaksai (valsts kompensējamo) – 80.00 EUR.

Tiesības saņemt daļēju medicīnisko izdevumu apmaksas pabalstu ir pašvaldības iedzīvotājiem: 1) trūcīgām personām- 100% apmērā no izlietotās summas;
2) personām, kuru pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz 266.00 EUR - 75% apmērā no izlietotās summas;
3)personām, kuru pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz 380.00 EUR - 50% apmērā no izlietotās summas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Trūcīgām personām un personām, kuru pēdējo trīs mēnešu vidējie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli nepārsniedz 380.00 EUR mēnesī.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona pašvaldības sociālā dienestā iesniedz iesniegumu un medicīnas izdevumu apliecinošos dokumentus, kā arī aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.
Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamies dokumenti:
1) iesniegums rakstiski vai elektroniski;
2) ārstēšanās ambulatori/ stacionāri apliecinoši dokumenti vai zobu protezēšanas izdevumu, vai optisko briļļu izdevumu vai pabalsts ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu čeki.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu.
Pabalstu pārskaita personas kontā vai skaidrā naudā izmaksā pagastu kasēs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada Sociālais dienests
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis: 64233421
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki