Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts (Beverīnas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts ir izglītības iestādēs organizēto ēdināšanas pakalpojumu apmaksa personām. Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsta veidi:
• ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts novada izglītības iestādēs;
• ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts ārpus novada esošajās izglītības iestādēs. Tiesības saņemt ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalstu novada izglītības iestādēs ir trūcīgu ģimeņu bērniem:
• kas mācās pagarinātās dienas grupā – launagu;
• kas dzīvo internātā – brokastis, launagu un vakariņas;
• kas apmeklē pirmsskolas izglītības grupas – visas ēdienreizes. Tiesības saņemt ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalstu ārpus novada esošajās izglītības iestādēs (pusdienas) ir trūcīgu ģimeņu bērniem, kuri iegūst izglītību klātienē profesionālās, vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs līdz 2.50 EUR dienā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Sociālais dienests mēneša laikā pēc klienta  iesnieguma un nepieciešamo dokumentu saņemšanas, pieņem lēmumu par sociālās palīdzības piešķiršanu vai par atteikumu .  Sociālais pabalsts/materiālais atbalsts tiek piešķirts  trūcīgās/maznodrošinātās  ģimenes/personas statusa laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, persona iesniedz Sociālajam dienestam iesniegumu rakstiski vai elektroniski un aizpilda iztikas līdzekļu deklarāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada Sociālais dienests
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis: 64233421
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikumu. Pakalpojumu piešķir uz laiku, uz kādu ģimenei noteikts trūcīgas ģimenes statuss vai līdz mācību pusgada beigām.
Ēdināšanas izdevumu apmaksas pabalsts tiek pārskaitīts pakalpojuma sniedzējam, kas realizē ēdināšanas pakalpojumu mācību iestādē vai mācību iestādei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada Sociālais dienests
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis: 64233421
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Apmaksas veids
Beverīnas novada pašvaldības izglītības iestādēs - brokastis 0.68 EUR, pusdienas 1.58 EUR, launags 0.79 EUR, vakariņas 0.79 EUR, klātienē profesionālās, vispārējās vidējās un profesionālās vidējās izglītības iestādēs līdz 2.50 EUR.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki