Miršanas reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Beverīnas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Miršanas reģistrācija (Beverīnas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Par pašvaldības administratīvajās robežās konstatētu personas miršanas faktu ne vēlāk kā sešu diennakšu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais atrasts, jāpaziņo kādā no pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļām. Dzimtsarakstu nodaļā reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz miršanas apliecību.Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
6 dienas.
Izvēlētā teritorija: Beverīnas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai reģistrētu miršanas faktu, Dzimtsarakstu nodaļā jāiesniedz: 1)ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni, tiesas spriedums par miršanas fakta konstatēšanu vai personas izsludināšanu par mirušu apliecināts noraksts; 2)mirušās personas personu apliecinošie dokumenti (ja pieejami), 3) jāuzrāda pieteicēja personu apliecinošs dokuments.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Tiek veikta miršanas fakta reģistrācija un miršanas apliecības izsniegšana.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Beverīnas novada pašvaldība
Adrese: "Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov., LV-4224
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki